Speciaal voor jou! Bereken in 1 minuut je netto kosten voor kinderopvang met onze Rekentool. 

×

Heb je vragen? Wij adviseren je graag!

Om je te kunnen helpen bij een berekening of een aanvraag van de kinderopvangtoeslag hebben we de volgende gegevens nodig: Inkomensgegevens, het aantal werkuren van de minst werkende ouder en de opvangvorm(en) en uren die je wilt. Deze gegevens bepalen de hoogte van de kinderopvangtoeslag.


Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073 - 8507849. 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Tip: Laat kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken naar Kanteel

Rechtstreeks kinderopvangtoeslag naar Kanteel Kinderopvang overmaken is gemakkelijk te regelen. Als je bij de Belastingdienst aangeeft dat zij de toeslag naar Kanteel overmaakt, ontvang je maandelijks een factuur met alleen de eigen bijdrage. Op de factuur is te zien dat de toeslag in mindering is gebracht op de opvangkosten. Zo weet je precies wat kinderopvang kost. Duidelijk en overzichtelijk! 

1. Inkomen berekenen

Als je de aangifte voor inkomstenbelasting gaat doen in het jaar van de opvang, vul dan het geschatte verzamelinkomen van jou en je eventuele partner in over het jaar van de opvang. Lees meer

Je kunt van een vorig jaar het verzamelinkomen nemen en kijken of daar voor het jaar van de opvang nog iets in wijzigt of een berekening maken voor het opvangjaar zelf. Doe je geen aangifte voor de inkomstenbelasting in het jaar van de opvang? Vul dan het geschatte bruto jaarinkomen van jou en eventuele partner in over het jaar van de opvang. Je kunt van een vorig jaar je bruto jaarinkomen nemen en kijken of daar voor het jaar van de opvang nog iets in wijzigt of een berekening maken voor het opvangjaar zelf.

2. Zo bereken je de uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen:

Gaat je kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 140%. Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 70%.

3. Vraag op tijd je kinderopvangtoeslag aan!

Vraag de toeslag binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aan. Als je te lang wacht kun je toeslag mislopen!

4. Werkloos of ontslag?

Als je werkloos bent of wordt ontslagen, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent echter niet altijd dat je kind na deze 3 maanden van de opvang moet. Lees meer

Je hebt nadat je gestopt bent met werken nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat je werkte in de maand voordat je stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Dit geldt ook voor je toeslagpartner. Voorbeeld: je wordt op 1 februari werkloos. Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag, dus tot 1 mei. Had je in januari recht op kinderopvangtoeslag voor 100 uur, dan heb je tot 1 mei recht op 100 uur per maand kinderopvangtoeslag. Gebruik je in januari, februari, maart en april totaal 225 uur in plaats van 400 uur? De 175 uur die je overhebt, mag je opmaken tot het einde van dat jaar. Heb je deze uren gebruikt en blijf je werkloos? Dan moet je de kinderopvangtoeslag stopzetten. Ingewikkeld? vraag het ons!

5. Re-integratietraject of inburgeringscursus?

Volg je een re-integratietraject of een inburgeringscursus? Dan kun je, naast je kinderopvangtoeslag, ook een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Ook hiermee helpen we je graag op weg.

Untitled 2

Nieuwe wet IKK

De nieuwe wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang zorgt voor enkele veranderingen in 2018, 2019 en 2023. Hieronder vind je een overzicht van alle wijzigingen en wat dit voor jou betekent.

Nieuwe wet IKK

Meer weten over onze Kinderopvang?

Bekijk de verschillende kinderopvang locaties in
Den Bosch, Rosmalen, Empel, Zaltbommel e.o. en Uden e.o.


Meer weten over onze verschillende opvangvormen? Klik op
Kinderdagverblijf, Peuteropvang of Buitenschoolse opvang
voor informatie over onze manier van werken.