Speciaal voor jou! Bereken in 1 minuut je netto kosten voor kinderopvang met onze Rekentool. 

×

Heb je vragen? Wij adviseren je graag!

Om je te kunnen helpen bij een berekening of een aanvraag van de kinderopvangtoeslag hebben we de volgende gegevens nodig: Inkomensgegevens, het aantal werkuren van de minst werkende ouder en de opvangvorm(en) en uren die je wilt. Deze gegevens bepalen de hoogte van de kinderopvangtoeslag.


Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073 - 8507849. 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Tip: Laat kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken naar Kanteel en ontvang van ons een VVV bon ter waarde van 10 euro.

Rechtstreeks kinderopvangtoeslag naar Kanteel Kinderopvang overmaken is niet alleen gemakkelijk te regelen, maar kan ook voordeel bieden bij uw maandelijkse kosten. Als je bij de Belastingdienst aangeeft dat zij de toeslag naar Kanteel overmaakt, ontvang je maandelijks een factuur met alleen de eigen bijdrage. Op de factuur is te zien dat de toeslag in mindering is gebracht op de opvangkosten. Zo weet je precies wat kinderopvang kost. Duidelijk en overzichtelijk! 

1. Inkomen berekenen

Als je de aangifte voor inkomstenbelasting gaat doen in het jaar van de opvang, vul dan het geschatte verzamelinkomen van jou en je eventuele partner in over het jaar van de opvang. Lees meer

Je kunt van een vorig jaar het verzamelinkomen nemen en kijken of daar voor het jaar van de opvang nog iets in wijzigt of een berekening maken voor het opvangjaar zelf. Doe je geen aangifte voor de inkomstenbelasting in het jaar van de opvang? Vul dan het geschatte bruto jaarinkomen van jou en eventuele partner in over het jaar van de opvang. Je kunt van een vorig jaar je bruto jaarinkomen nemen en kijken of daar voor het jaar van de opvang nog iets in wijzigt of een berekening maken voor het opvangjaar zelf.

2. Zo bereken je de uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen:

Gaat je kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 140%. Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 70%.

3. Vraag op tijd uw kinderopvangtoeslag aan!

Vraag de toeslag binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aan. Als je te lang wacht kun je toeslag mislopen!

4. Kinderopvangtoeslag rechtstreeks over laten maken naar Kanteel? Ontvang van ons een waardebon van 10 euro.

Zo ontvang je maandelijks een factuur met alleen de netto kosten van de opvang. Lees meer

Als je op www.mijntoeslagen.nl aanvinkt dat de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overgemaakt kan worden naar de kinderopvangorganisatie ontvang je maandelijks een factuur met alleen de netto kosten van de opvang. Bovendien ontvangt iedereen die vanaf december 2015 de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laat overmaken, van Kanteel een VVV bon ter waarde van 10 euro.

5. Werkloos of ontslag?

Als je werkloos bent of wordt ontslagen, heb je nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent echter niet altijd dat je kind na deze 6 maanden van de opvang moet. Lees meer

Je hebt nadat je gestopt bent met werken nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat je werkte in de maand voordat je stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Dit geldt ook voor je toeslagpartner. Voorbeeld: je wordt op 1 oktober 2015 werkloos. Dan heb je nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag, dus tot 1 april 2016. Had je in september recht op kinderopvangtoeslag voor 100 uur, dan heb je tot 1 april recht op 100 uur per maand kinderopvangtoeslag. Gebruik je in januari, februari en maart 2016 225 uur in plaats van 300 uur? De 75 uur die je overhebt, mag je opmaken tot het einde van 2016. Heb je deze uren gebruikt en blijf je werkloos? Dan moet je de kinderopvangtoeslag stopzetten. Ingewikkeld? vraag het ons!

6. Re-integratietraject of inburgeringscursus?

Volg je een re-integratietraject of een inburgeringscursus? Dan kun je, naast je kinderopvangtoeslag, ook een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Ook hiermee helpen we je graag op weg. In alle gevallen helpen Gerdy Petsas en Rik Wetser van de afdeling Financiën je graag! Contactgegevens: kinderopvangtoeslag@kanteel.nl 073-8507849

Untitled 2

Meer geld beschikbaar voor kinderopvang in 2017

Een hogere kinderopvangtoeslag, meer aandacht per kind bij de opvang van baby's en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft genomen.

Vaste gezichten
Nu is nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby's in te zetten. Dat wordt straks één op drie. Ook krijgen baby's straks minder verschillende gezichten te zien: er komen twee vaste gezichten. Beroepskrachten krijgen meer mogelijkheden tot scholing. Deze maatregelen kosten 20 miljoen euro per jaar.

Kinderopvangtoeslag omhoog
Vanaf 2017 komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uurprijs voor de kinderopvanginstellingen omhoog. Ouders gaan er in de meeste gevallen op vooruit in 2017, afhankelijk van inkomen, aantal dagen opvang en het uurtarief. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. In totaal kosten deze maatregelen 180 miljoen euro per jaar.

Coaching
De kwaliteit van voorschoolse opvang wordt verder verbeterd door alle medewerkers recht te geven op coaching door een hbo-geschoolde pedagogisch medewerker. Daarnaast krijgt elk kind een mentor en zal de ontwikkeling van kinderen structureel worden gevolgd. Tenslotte wordt de ervaren regeldruk verminderd en wordt ervaring opgedaan met nieuwe vormen van toezicht.

Betere kwaliteit
Bovenstaande maatregelen zijn in goede samenwerking met de branchevereniging voor kinderopvanginstellingen, belangenvereniging van ouders (BOinK) en de vakbonden genomen. Bij veel kinderopvanginstellingen is de kwaliteit hoog. Door de maatregelen met genoemde belanghebbenden uit te werken en vast te leggen wordt de kwaliteit nog beter. Zo gaan dezelfde eisen gelden voor peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen. Op die manier kunnen ouders altijd vertrouwen op een goede opvang voor hun kinderen.

  Bron: Ministerie van SZW

  Untitled 1

  Goed nieuws! De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar omhoog!

  Het ontwerpbesluit voor de Kinderopvangtoeslag 2017 is door het Ministerie van SZW gepubliceerd:

  •  de toeslagpercentages worden verhoogd
  • de vaste voet gaat naar 33,3% (= correctie op eerdere bezuiniging)
  • de maximaal subsidiabele uurprijs wordt niet alleen geïndexeerd, maar daar bovenop met 2,5% verhoogd (= correctie op eerdere bezuiniging)
  • het recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid (gedurende zes maanden) blijft in 2017 gehandhaafd.

  De maximaal subsidiabele uurprijs wordt:

  • dagopvang: € 7,18
  • bso: € 6,69
  • gastouderopvang: € 5,75.

  Dit pakket betekent voor alle inkomensgroepen goed nieuws. Zeker voor de hoogste inkomens, waarvoor de vaste voet bijna 10% omhoog gaat. Voor de lagere inkomens is van belang dat het maximaal subsidiabele tarief extra omhoog gaat.

  Meer weten over onze Kinderopvang?

  Bekijk de verschillende kinderopvang locaties in
  Den Bosch, Rosmalen, Empel, Zaltbommel en Uden e.o.


  Meer weten over onze verschillende opvangvormen? Klik op
  Kinderdagverblijf, Peuterarrangement of Buitenschoolse opvang
  voor informatie over onze manier van werken.